• مهر و موم ۱۰ مرکز مداخله گر سلامت در مشهد

    مهر و موم ۱۰ مرکز مداخله گر سلامت در مشهد

    به گزارش ایلنا از مشهد، سید کاظم غفاریان افزود: هفت مورد از این مراکز غیرمجاز طی هفته اخیر شناسایی و مهر و موم شد. این مراکز غیرمجاز در حوزه پوست و مو فعالیت داشتند که در قالب کارگروه مبارزه با مداخله‌گران سلامت و در راستای حفظ سلامت شهروندان این مراکز مهر و موم و پرونده آنها به مراجع