• برگزاری کارگاه ۳ روزه «مستند سازی» در گیلان

    برگزاری کارگاه ۳ روزه «مستند سازی» در گیلان

    کارگاه ۳ روزه «مستند سازی» از تاریخ ۱۸ تا بیستم اسفندماه به همت حوزه هنری گیلان برگزار می شود. کارگاه ۳ روزه مستند سازی از تاریخ ۱۸ تا بیستم اسفندماه در حوزه هنری گیلان برگزار می‌شود. سه کارگاه در قالب «ایده تا تولید مستند»، «مستند سازی بحران» و «تهیه و تولید مستند» برگزار می‌شود. این