• تأمین علوفه برای دام عشایر و دامداران گیلانی در اولویت است

    تأمین علوفه برای دام عشایر و دامداران گیلانی در اولویت است

    سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیلان گفت: تأمین علوفه، سبوس و جو برای دام عشایر و دامداران در اولویت است. محمد گلشنی بیان کرد: همه دامداران، عشایر و کوچنده تحت پوشش سازمان بهبود تولیدات امور دامی جهاد کشاورزی قرار دارند و به آنها خدمات رسانی می‌شود. وی با اشاره به اینکه تأمین علوفه،