• مبارزه با ملخ کوهان‌دار در ۱۰ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی سبزوار

    مبارزه با ملخ کوهان‌دار در ۱۰ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی سبزوار

    به گزارش ایلنا از مشهد، عباسعلی کیانی‌فرد اظهار کرد: در راستای حفاظت از عرصه‌های طبیعی به ویژه جنگل‌های دست‌کاشت تاغ، به عنوان سرمایه ملی، عملیات پیش آگاهی کنترلی و مبارزه با ملخ کوهان‌دار در تاغ‌زارهای مناطق پروند، کلاته میرعلی، تسبند، ملوند، دولت آباد و حارث آباد سبزوار اجرا شده است. وی افزود: شهرستان سبزوار با داشتن بیش